Covid-19 en ondernemingsrecht

Covid-19 heeft geleid tot een noodwet die het mogelijk maakt de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) online te houden. Hoe werkt dit en moeten we dit in het post corona tijdperk handhaven? De maatregelen in verband met Covid-19 werpen daarnaast nieuwe vraagstukken en dilemma’s op voor bestuurders. Waar moeten zij op letten?

Gerjanne te Winkel bespreekt de noodwet en gaat in op deze vraagstukken en dilemma’s.

PO punt(en): 1

Kosten: € 50,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Hybride vergadering
 2. Absenteïsme naar presenteïsme
 3. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 12 oktober 2 | Delta Lloyd | Enquêterecht
 4. De Corona Noodwet
  • Terugwerkende kracht en geldingsduur
 5. Oproeping virtuele AvA
 6. Twee inspanningsverplichtingen voor het bestuur
 7. Het stemrecht
 8. Gevolgen van de noodwet voor het vergaderrecht
 9. Uitstel van termijnen
 10. Conclusie AvA en noodwet
 11. Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Algemene beperking bewijsvermoeden

Spreker(s)

In dit webinar te bespreken jurisprudentie