De aannemer is langer aansprakelijk voor verborgen gebreken als een onderhoudstermijn is voorgeschreven.

Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de toepassing van deze paragraaf de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de in het eerste lid bedoelde dag en wordt onder opneming van het werk verstaan: de opneming genoemd in § 11, zesde lid.Jurisprudentie

Raad van Arbitrage 19 november 2009, RvA 29.623