De aannemer is na oplevering niet meer aansprakelijk voor gebreken in het werk.

Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.Jurisprudentie

Raad van Arbitrage 30 april 2014, RvA 71.795