De Hoge Raad geeft duidelijkheid over werkwijze verschoningsrecht

de Hoge Raad oordeelde dat er een wettelijke regeling ontbreekt waarin is bepaald hoe het verschoningsrecht moet worden gewaarborgd bij het vorderen van grote hoeveelheden gegevens, zoals een e-mailbox. Dit volgt uit de beantwoording van prejudiciële vragen over het verschoningsrecht. De Hoge Raad heeft vuistregels geformuleerd voor de te volgen procedure. Hiermee schept de Hoge Raad duidelijkheid.Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 3 april 2024, ECLI NL:RBROT 2024:2724