De Hoge Raad Besproken: Is er sprake van een slapend dienstverband?

Afwijzing door werkgever van Xella-voorstel. Heeft hof juiste peilmoment gehanteerd bij beoordeling van beroep van werkgever op bestaan van reële re-integratiemogelijkheden? Rechtsingang verzoek tot schadevergoeding. Toepassing art. 69 Rv.Jurisprudentie

Hoge Raad 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:400