De Hoge Raad Besproken: Mag je het verschaffen van huurgenot opschorten als verhuurder?

Huurder van bedrijfsruimte staakt huurbetaling en verlaat het gehuurde. Verhuurder vervangt sloten en vordert achterstallige huur. Mocht verhuurder nakoming van zijn verplichting tot verschaffen van huurgenot opschorten?Jurisprudentie

Hoge Raad 15 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:389