De Hoge Raad Besproken: Procedures door of tegen (de vennoten van) een vof blijven voor jurisprudentie zorgen.

Op 14 april 2023 zal - vers van de pers - het op die datum te wijzen arrest worden besproken in de zaak ECLI:NL:PHR:2022:950, waarmee (in de procedure na cassatie en verwijzing) een vervolg wordt gegeven aan het arrest HR 20 maart 2020, NJ 2020/123. Daarbij zal onder meer worden ingegaan op:  de mogelijkheid van een procedure in reconventie tegen de vennoten in geval de procedure in conventie werd gestart op naam van de vof, de herkansingsfunctie van het hoger beroep en de waardering deskundigenbewijs.

U kunt zich nu al voor deze webinar inschrijven. Mocht de uitspraak van de Hoge Raad onverwacht worden uitgesteld dan wordt de datum van de webinar natuurlijk eveneens verplaatst.Jurisprudentie

Parket bij de Hoge Raad 14 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:950