De Hoge Raad Besproken: Recht op collectief onderhandelen

TUI/FNV: recht op collectief onderhandelen. Is weigering van werkgever, die alleen met OR wil overleggen, om cao-onderhandelingen te voeren met vakbond onrechtmatig? Hoge Raad: deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van belangenafweging. Hoge Raad geeft overzicht van daarbij in aanmerking te nemen omstandighedenJurisprudentie

Hoge Raad 26 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:673