Hoge Raad
11 november 2022

De Hoge Raad Besproken: XELLA 2.0

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad het zogenaamde Xella-arrest gewezen. Zoals bekend gaat dat arrest over de wijze waarop slapende dienstverbanden dienen te worden beëindigd. Dat arrest liet nog een groot aantal vragen open. Inmiddels zijn er bij de Hoge Raad een tweetal zaken aanhangig waarin een aantal van deze vragen aan de orde worden gesteld. Vanaf wanneer gelden de verplichtingen tot beëindiging van de slapende dienstverbanden? Gelden deze verplichtingen ook voor zogenaamde diepslapers, semi-diepslapers en verlate slapers? Deze zaken staan inmiddels bekend als de Xella 2.0- zaken. Door Procureur Generaal de Bock zijn in deze zaken op 11 februari 2022 een tweetal zeer omvangrijke conclusies gegeven die in de literatuur al de nodige aandacht hebben gekregen. Op 9 september 2022 zal de Hoge Raad uitspraak doen. Reden voor de AvdR om op deze datum een live webinar te houden. Daarbij zullen als sprekers aanwezig zijn Jos Zevenberg, die als cassatieadvocaat in één van de Xella 2.0-zaken optreedt, en Klaas Aantjes, eveneens een zeer ervaren cassatieadvocaat. Dit alles onder leiding van Wouter Kurpershoek.



Jurisprudentie

Hoge Raad 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1576


mr. Jos Zevenberg

partner AantjesZevenberg Advocaten

mr. Klaas Aantjes

advocaat en partner AantjesZevenberg Advocaten