Toewijzingen:
1. Ktr Almere, 6 juli 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2705: toewijzing (combinatie d/g)
Bijna voldragen g-grond, maar niet voldragen omdat oorzaak van verstoring is gelegen in meningsverschil over functioneren

2. Ktr Almere, 24 juli 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:3327: toewijzing (combinatie d/g)
Bijna voldragen g-grond, maar niet voldragen omdat oorzaak van verstoring is gelegen in meningsverschil over functioneren

3. Ktr Utrecht, 10 september 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:3800: toewijzing (combinatie e/g)
Niet is vereist dat de te combineren ontslaggronden ‘voldragen’ zijn, maar ze moeten wel zodanige substantie hebben dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de aok te laten voortduren

4. Ktr Amsterdam, 9 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4992: toewijzing (combinatie g/h)


Spreker(s)