De mededelingsplicht prevaleert boven de onderzoeksplicht; maar hoe zit dat in overnamecontracten?

Deze uitspraak gaat over de koop van een schip en heeft op het oog weinig te maken met de overnamepraktijk, maar kan daarvoor toch relevant zijn. In het arrest bevestigt de Hoge Raad namelijk zijn vaste lijn dat in het kader van koopovereenkomsten (in het algemeen) de mededelingsplicht prevaleert boven de onderzoeksplicht. Maar hoe zit dat nou in overnametrajecten, waarin over het algemeen in elk geval enig (en vaak zeer uitgebreid) due diligence onderzoek wordt gedaan en over de en over de omvangrijke sets garanties veelal de nodige onderhandelingen worden gevoerd? Is in die context ook nog ruimte voor de algemene leerstukken van de onderzoeksplicht en de mededelingsplicht? En welke invloed heeft het overnametraject daar dan op?Jurisprudentie

Hoge Raad 16 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1870