De onverwachte schuld die opduikt na zuivere aanvaarding van de nalatenschap

Als eenmaal zuiver is aanvaard dan "hang je" als de zuiver aanvaardende erfgenaam aan de schulden van de erflater en zul je die, als de nalatenschap daarvoor niet toereikend is, uit eigen middelen moeten betalen. Dat is bijzonder zuur. De wet biedt echter een escape in het geval van de "zogenaamd onverwachte schuld", in de volksmond "de schuld waarop je op geen enkele manier rekening mee had kunnen houden". Daar wordt in de rechtspraak overigens niet snel vanuit gegaan, maar hier treffen we een uitspraak van een geslaagd beroep op die zogenaamde onverwachte schuld, waardoor de erfgenamen die aanvankelijk zuiver hadden aanvaard, alsnog machtiging krijgen om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 oktober 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8275