De taken en bevoegdheden van de executeur en afwikkelingsbewindvoerder

"In de praktijk bestaat vaak onduidelijkheid over de taken en bevoegdheden van een executeur. In dit interview wordt ingegaan op de vraag welke taken en bevoegdheden een executeur kan hebben en wordt in het bijzonder ingegaan op de rol van het afwikkelingsbewind op grond van art. 4:171 BW



Jurisprudentie

Hoge Raad 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1646
Hoge Raad 8 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1166
Parket bij de Hoge Raad 9 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:691