De verdeling van stelplicht en bewijslast bij opzegging wegens eigen gebruik van winkelruimte

De verhuurder moet het eigen gebruik aannemelijk maken, daarvoor is niet vereist dat hij in zijn maatschappelijk voortbestaan wordt bedreigd. De huurder dient aannemelijk te maken dat de verhuurder andere mogelijkheden ten dienste staan en dat het benutten daarvan voldoende in de rede ligtJurisprudentie

Hoge Raad 1 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:494