De zieke werknemer en sociale zekerheid | loonsancties c.a.

Overzicht van een compleet beeld van de (loon)sanctie – mogelijkheden van het UWV bij werknemers in vaste dienst en werknemers in de flexibele schil van de arbeidsmarkt.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Loonsanctie
  2. Systeem van de loonsanctie
  3. Jurisprudentie CRvB: Loonsanctie
  4. Aansprakelijkheid werkgever
    • Afwijken oordeel BA
  5. DO en een loonsanctie
  6. Jurisprudentie overzicht: Loonsanctie

Spreker(s)

In dit webinar te bespreken jurisprudentie