Doorstart na faillissement met gelieerde vennootschap geen overgang van onderneming

Het cassatieberoep van FNV tot een ruime toepassing van Smallsteps en/of Plessers is door de Hoge Raad verworpen. De zaak ging over de vraag of een doorstart na faillissement met een gelieerde vennootschap valt onder de faillissementsuitzondering van artikel 7:666 aanhef en onder a BW. De A-G toetst de drie voorwaarden van de faillissementsuitzondering zoals geformuleerd in Smallsteps en concludeert dat deze doorstart niet onder het bereik van Smallsteps valt en de faillissementsexceptie wel van toepassing is.Jurisprudentie

Hoge Raad 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1446