Dringend eigen gebruik bij bedrijfsruimte, de Hoge Raad legt uit.

In deze uitspraak geeft de Hoge Raad het beoordelingskader van een opzegging van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte op basis van een beroep op dringend eigen gebruik door de verhuurder. Bedrijfseconomische redenen zouden al voldoende kunnen zijn voor een geslaagd beroep op deze opzeggrond. Het is aan de huurder om te stellen én te bewijzen dat de verhuurder mogelijk van andere opties gebruik zou moeten maken dan dat hij het gehuurde in gebruik neemt.Jurisprudentie

Hoge Raad 1 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:494