Enkel glas in monumentaal pand leidt tot huurgebrek

De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 2 februari 2024 een opmerkelijke uitspraak gedaan in een huurgeschil over een historisch pand in Amsterdam. Het geschil draaide om de vraag of enkel glas in de woning als een gebrek moet worden beschouwd. De rechtbank bevestigde dit en verwees naar bredere maatschappelijke doelen op het gebied van energiebesparing en klimaat.

In het online webinar wordt kort stilgestaan bij het begrip “gebrek” in het huurrecht en de algemene gebrekenregeling uit artikelen 7:207 tot en met 7:211 BW. Met verwijzing naar het Urgenda-arrest en de Shell-uitspraak van de rechtbank Den Haag wordt verder ook de groeiende impact van klimaatdoelstellingen op privaatrechtelijke verhoudingen besproken.Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 2 februari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:619
Rechtbank Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337
Hoge Raad 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006