FNV en CNV zijn geTemperd

Op 10 juli 2024 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat Temperwerkers niet bij Temper werkzaam zijn op basis van een uitzendovereenkomst. Een verrassende uitkomst, of toch niet? Wat is de impact van deze uitspraak voor driehoeksverhoudingen en het nieuwe toelatingsstelsel? Welke gevolgen heeft de uitspraak voor platformwerkers en intermediairs die zzp’ers bemiddelen?

FNV en CNV hebben inmiddels hoger beroep aangekondigd.Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:3987