Funda, haar certificaataandeelhouders en NVM. HR 10 februari 2022

In dit arrest beveelt de Ondernemingskamer een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Funda vanaf 22 september 2016. De Ondernemingskamer oordeelt dat het onvermogen van NVM om in de gegeven omstandigheden een helder besluit te nemen over de toekomst van de aandeelhoudersstructuur, de positie van Funda en een mogelijke exit voor de certificaathouders, in samenhang bezien met de invloed die dat heeft gehad en heeft op de ontwikkeling en de uitvoering van de strategie van Funda en de door haar gedreven onderneming, een gegronde reden oplevert om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Funda, die een onderzoek rechtvaardigt.Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 10 februari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:302