Garandeert Hoge Raad (einde) discussies over garanties in de bouw?

Bij arrest van 5 juli 2024 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de reikwijdte van (bouwkundige) garantieverbintenissen van de aannemer. Daarnaast laat de Hoge Raad zich uit over de eisen die aan een omzettingsverklaring gesteld moeten worden.Jurisprudentie

Hoge Raad 5 juli 2024, ECLI:NL:HR:2024:1028