Geen overheidsopdracht maar toch een aanbestedingsplicht. Hoe zit het?

De Hoge Raad heeft in dit arrest (het “Didamarrest”) beslist dat de overheid bij de verkoop van grond gegadigden in de gelegenheid moet stellen om mee te dingen. Dat betekent dat overheden de markt en particulieren gelijke kansen moeten bieden bij gronduitgifte.Jurisprudentie

Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778