De curator van een gefailleerd bedrijf houdt diens bestuurders in privé aansprakelijk voor de schulden in het faillissement wegens het te lang voortzetten van een onderneming zonder gezond toekomstperspectief. De bestuurders hebben volgens de curator onvoldoende gedaan om het tij te keren. De vorderingen van de curator worden afgewezen. De voortzetting van een onderneming zonder toekomstperspectief leidt niet tot bestuurdersaansprakelijkheid in deze casus.De curator van een gefailleerd bedrijf houdt diens bestuurders aansprakelijk voor het te lang voortzetten van een verlieslatend bedrijf zonder gezond toekomst perspectief. De curator heeft aangevoerd dat het bedrijf al sinds 2001 verliesgevend was en in leven werd gehouden door het concernkrediet en daarbij op de been gehouden werd door andere winstgevende bedrijven binnen het concern. Na het opzeggen van het bankkrediet in juni 2012 hadden de bestuurders het eigen faillissement van het bedrijf moeten aanvragen. Doordat het bedrijf is voortgezet tot maart 2014 zijn de schulden opgelopen en daarom is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De vorderingen van de curator zijn toegewezen. Het te lang voortzetten van een bedrijf zonder toekomstperspectief leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid.


Spreker(s)

mr.-Madhavi-Nagessersing.jpg
mr. Madhavi Nagessersing

advocaat en curator Berntsen Mulder Advocaten

Bekijk profiel