Golddiggers in het erfrecht Bedrijf I

De kansen van buiten huwelijk verwekte kinderen in een nalatenschap.Jurisprudentie

Hoge Raad 17 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3641