Grondexploitatie | Inbrengwaarden | Kostensoortenlijst | PTP-criteria Fondsbijdrage | Plankostenscan | Leges | Fasering Facultatieve onderdelen

Het bevoegd gezag is verplicht de kosten voor openbare voorzieningen te verhalen op initiatiefnemers die daar profijt van hebben en in deel 2 zal hier verder op worden ingegaan.
Dit zogenoemde kostenverhaal kan via privaatrechtelijke of publiekrechtelijke weg geschieden. In deze cursus bespreekt Willem Bosma (Van der Feltz advocaten) het huidige wettelijke kader en gaat hij in op actuele jurisprudentie. Daarnaast blikt hij voorruit op de Omgevingswet, zodat u na dit Webinar weer helemaal van de interessante ontwikkelingen op terrein van Grondexploitatie op de hoogte bent!

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Inbrengwaarden
 2. Overzicht uitspraken: Inbrengwaarden
 3. Kostensoortenlijst
 4. Overzicht uitspraken: PTP-criteria
 5. Fondsbijdrage
 6. Plankostenscan
 7. Leges
 8. Opbrengsten
 9. Overzicht uitspraken: Fasering
 10. Facultatieve onderdelen
 11. Regels over de uitvoering
 12. Eisen aan woningbouwcategorieën
 13. Regels voor afwijken
 14. Overzicht uitspraken: Bepalen verhaalbare bedrag
 15. Exploitatiebijdrage
 16. Sancties
 17. Overzicht uitspraken: Jaarlijkse herziening
 18. Eindafrekening
 19. Overzicht uitspraken: Anterieure overeenkomst
 20. Posterieure overeenkomst
 21. Toekomst: Omgevingswet

Spreker(s)

mr-Willem-Bosma_doek.jpg
mr. Willem Bosma

advocaat Van der Feltz advocaten

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie