Herstructureren met de WHOA

De wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is een door de Tweede Kamer onlangs aangenomen wet, die ondernemingen in staat moet stellen hun schuldenlast te saneren: als crediteur kun je gedwongen worden met een akkoordvoorstel in te stemmen. Het is een ‘nieuw’ herstructureringsinstrument waarmee we als Nederland weer in de pas lopen met Europa en de VS. Een instrument dat bij uitstek gebaat is bij een goede governance, goed stakeholdersmanagement.

Spreker(s)