Het benadelingsverbod bij klokkenluiders: hoe zit het precies?

In deze vlog bespreekt Erika Wies het benadelingsverbod. Dit verbod houdt in dat een werkgever een werknemer niet mag benadelen als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand. Betekent dit benadelingsverbod nu dat er in het geheel geen arbeidsrechtelijke maatregelen kunnen worden genomen? Het antwoord op die vraag geeft de kantonrechter Amsterdam in de uitspraak van 31 mei 2023.Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 31 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3388