Het Boon/Van Loon-arrest: oud…maar springlevend tot 2055

Met het Boon/Van Loon-arrest gaf de Hoge Raad regels voor waardeverrekening van pensioen bij scheiding vanaf 27 november 1981. Het arrest gold tot de invoering van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding per 1 mei 1995, maar zal actueel blijven tot naar schatting 2055. Het arrest heeft grote gevolgen gehad voor de personen- en familierechtpraktijk en de pensioenpraktijk.Jurisprudentie

Hoge Raad 27 november 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4271