Het Euronext-arrest: van dingen die duidelijk werden

Het Euronext-arrest uit 2022 heeft duidelijkheid gegeven over de restverplichtingen uit hoofde van toeslagverlening (“indexering”) van een werkgever die de uitvoeringsovereenkomst met zijn pensioenuitvoerder opzegt. Verder is de werking van de gelijke behandelingswetgeving op het gebied van toeslagverlening verduidelijkt. Of anders gezegd: eigenlijk was die wel duidelijk, maar het Hof had een interpretatie gegeven die haaks stond op wat eigenlijk al duidelijk was. Dat werd door de Hoge Raad rechtgezet.Jurisprudentie

Hoge Raad 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1267