De opkomst van de nuancerende verweren

  • Invloed op de rechtsgevolgen door gedaagde
  • Bevrijdende en nuancerende verweren

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen


Spreker(s)

Luuk-Reurich.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel