Het Kerstarrest van de Hoge Raad over eigendomsontneming: niet beslissend voor “invaren”, maar toch…

Belastingheffing over fictief inkomen is niet geoorloofd, oordeelde de Hoge Raad rond kerst 2021. Hoe verhoudt zich dat tot het eindigen van toeslagverlening op pensioenen waardoor pensioenen niet koopkrachtbestendig zijn en tot “invaren” onder de Wet toekomst pensioenen?Jurisprudentie

Hoge Raad 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1963