Rekening-courant van de DGA

In dit interview onder leiding van Wouter Kurpershoek bespreekt Kim Beumer het onderwerp: "Rekening-courant van de DGA".