Het stappenplan | WEBINAR 2/11 reorganisatie

Bij wijze van aftrap zal in dit onderdeel op hoofdlijnen worden ingegaan op de diverse stappen die relevant zijn voor het succesvol doorlopen van een reorganisatieproces. De contouren zullen worden geschetst van een adequaat stappenplan aan de hand waarvan een reorganisatie kan worden vormgegeven. Gedurende de leergang zullen de verschillende stappen in meer detail worden uitgewerkt en besproken in het licht van het juridisch kader en de praktijk.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Het stappenplan
 2. Aard van de reorganisatie
 3. Krimp
 4. Uitbesteding van werkzaamheden
 5. Aangaan duurzame samenwerking
 6. Verkoop van de onderneming
 7. Medezeggenschap
 8. Personele gevolgen
 9. Beeindiging van arbeidsovereenkomsten
 10. Collectief ontslag
 11. Sociaal plan of individueel?

Spreker(s)