Het vergeten adviesrecht over het inschakelen van een externe deskundige

Scandinavian Tobacco Group schakelt KPMG in voor een opdracht. De Ondernemingsraden stellen dat zij ten onrechte niet in de gelegenheid zijn gesteld hun adviesrecht op grond van artikel 25 lid 1 onder n WOR uit te oefenen. De Ondernemerskamer concludeert evenwel dat de activiteiten van KPMG uitdrukkelijk niet kwalificeren als adviserend, maar als ondersteunend en adviserend. De opdracht valt daarom buiten het bereik van artikel 25 lid 1 onder n WOR.Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 5 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2973