On Demand Webinar

Opname mei 2023

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrechtOnderwerpen

 • Uitgangspunten verzoekschriftprocedure
 • Soorten procedures
 • Dagvaarding of verzoekschrift
 • De verzoekschriftprocedure: wettelijke regeling
 • Partijautonomie / lijdelijkheid?
 • Relatieve bevoegdheid:
 • Verplichte procesvertegenwoordiging
 • Procespartijen
 • Belanghebbende
 • Verloop van de procedure
 • Inhoud en indiening verzoekschrift
 • Niet - ontvankelijk
 • Oproeping of betekening
 • Verloop na indiening verzoek
 • Wijziging verzoek (283 jo 130 Rv)
Werkwijze Jurisprudentie