Hoe finaal is finale kwijting?

In deze uitspraak gaat het om de vraag of schade als gevolg van een burn-out, onderdeel is van de tussen partijen overeengekomen finale kwijting. Schade als gevolg van letsel is daarvan uitgezonderd, maar of dat ook voor de burn-out geldt...?Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 oktober 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3695