Hoe wordt het juridisch moederschap vastgesteld in draagmoederschapszaken als gebruik is gemaakt van een anonieme eiceldonor?

Omdat er geen wetgeving is, moeten wensouders nu nog een procedure bij de rechtbank doorlopen om het juridisch ouderschap vast te laten stellen als er gebruik is gemaakt van een draagmoeder. Dit kan bijvoorbeeld door het uitspreken van de adoptie van het kind door (één van) de wensouders. Om te beoordelen of het gevolgde draagmoederschapstraject zorgvuldig heeft plaatsgevonden, hebben rechters in de afgelopen jaren bij dergelijke verzoeken veelal aansluiting gezocht bij de aanbevelingen uit het rapport van de Staatscommissie. Rechters hechten veel waarde aan de achterhaalbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van het kind en het gebruik van bekende ei- en/of zaadceldonoren. Er zijn meerdere uitspraken bekend waarin vaststelling van het ouderschap na draagmoederschap waarbij gebruik was gemaakt van anonieme donoren door rechters is geweigerd. In die uitspraken werd veelal geconcludeerd dat het traject niet zorgvuldig heeft plaatsgevonden, omdat sprake is van strijd met het recht van het kind om te weten van wie het afstamt (artikel 7 IVRK).Jurisprudentie

Gerechtshof Den Haag 26 juli 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1399