In dit arrest herijkt de Hoge Raad de regels rondom het recht op behandeling van een zaak binnen een redelijke termijn. De Hoge Raad bepaalt onder meer dat overschrijding van de redelijke termijn niet meer tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie kan leiden. De uitspraak is relevant vanwege de lange doorlooptijden in de strafrechtketen en het gebrek aan mogelijkheden voor de rechter om traagheid en talmen door het openbaar ministerie effectief te sanctioneren.


Spreker(s)

mr.-Thijs-Kelder.jpg
mr. Thijs Kelder

advocaat Sjöcrona Van Stigt Advocaten

Bekijk profiel