Hoge Raad haalt streep door gronduitgiftepraktijk gemeentes en andere overheden.

Het Didam-arrest betekende eind 2021 een regelrechte aardverschuiving in de gemeentelijke grondpraktijk. Naast stikstof, aanbestedingsregels en Europese regels bij verkoop van bouwgrond, was er een nieuwe eis bij grondverkoop. De uitspraak van de Hoge Raad haalde resoluut een streep door de bestaande praktijk van een-op-een verkoop van gronden, bijvoorbeeld aan partners in een gebiedsontwikkeling.Jurisprudentie

Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778