Hoge Raad: het herindelen van appartementengebouw, ook bij verduurzaming, kan alléén als iedere eigenaar meewerkt.

Enige uitleg is hier vereist want dit is een wat technische uitspraak, die niettemin vergaande gevolgen heeft voor het verduurzamen van maar liefst 36% van onze totale woningvoorraad[1]: appartementen. Wat is er aan de hand? Elk appartementencomplex bestaat uit gemeenschappelijke delen, zoals galerijen, gangen, daken en buitenruimtes. Daarnaast zijn er de privé gedeelten zoals de woningen zelf, terrassen, bergingen en parkeerplaatsen. De begrenzing tussen gemeenschappelijk en privé blijkt uit de splitsingsakte en de splitsingstekening. Het wijzigen van de onderlinge begrenzing kan door de splitsingsakte en -tekening te wijzigen. Dat kan op twee manieren: 1. unaniem, dan werkt iedereen mee (5:139 lid 1 BW); en 2: met 80% van de stemmen. (5:139 lid 2 BW)Jurisprudentie

Hoge Raad 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:286