Procesrecht | De verzoekschriftprocedure | Procespartijen Procesrecht | Gemeenschappelijk verzoek | Nevenvoorzieningen | Wijziging v... Procesrecht | Procespositie minderjarige | Hoger beroep in familie - en jeu... Procesrecht | Werking beschikking | Proceskosten | Voorlopige voorzieningen Bindend advies Bekijk alles
Hoger beroep, Grievenstelsel, Twee conclusie regel, Devolutieve werking, Incidenteel appel

On Demand Webinar

Opname mei 2023

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrechtOnderwerpen

  • Grievenstelsel
  • Twee conclusie regel
  • Devolutieve werking
  • Incidenteel appel
Werkwijze Jurisprudentie
Spreker(s)

prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen