HR 21 april 2017, Motiveringseisen omgangsondertoezichtstelling

Is het feit dat een kind géén omgang heeft met de andere ouder voldoende reden om een ondertoezichtstelling op te leggen?Jurisprudentie

Hoge Raad 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:766