HR 26 juni 2009, Bewijslast bij vaderschapsactie

Wie moet in het kader van onderhoudsverplichting bewijzen dat er sprake is van een verwekker en niet een biologisch vader (donor)?Jurisprudentie

Hoge Raad 26 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2250