HR 28 november 2003, Haviltexcriterium

Dit arrest ziet op de uitleg van tussen partijen gesloten huwelijkse voorwaarden ook al is de tekst daarvan duidelijk. De Hoge Raad oordeelt dat het ook bij huwelijkse voorwaarden aankomt op de zin die de partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.Jurisprudentie

Hoge Raad 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK3697