HR 4 mei 2007, Uitleg huwelijkse voorwaarden

In dit arrest gaat het om de uitleg van een beperkt finaal verrekenbeding waarop het wettelijk deelgenootschap van vóór 1 september 2002 nog van toepassing was. De verplichte staat van aanbrengsten en aanvangswaarde van het stamvermogen bij aanvang huwelijk ontbrak echter bij de akte van huwelijkse voorwaarden.Jurisprudentie

Hoge Raad 4 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1564