HR 4 mei 2018, Beëindiging alimentatieverplichting

Beëindiging partneralimentatie vanwege erfenis, het verzwijgen daarvan of een einde aan de lotsverbondenheid?Jurisprudentie

Hoge Raad 04-05-2018, ECLI:NL:HR:2018:695