Huurkorting ten gevolge van de Coronapandemie

Wanneer heb je recht op huurkorting in geval van omzetdaling door de CoronamaatregelenJurisprudentie

Hoge Raad 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974