Journaal IT-recht: IT-migratieverzoeken; wie heeft de touwtjes in handen?

In dit IT-journaal:

De positie van IT-leveranciers wanneer een afnemer overstapt naar een andere IT-leverancier. We bespreken een recent vonnis waarin een IT-leverancier werd verplicht om mee te werken aan de migratie naar een nieuwe IT-leverancier, ondanks het ontbreken van een overeengekomen exit-regeling. Daarnaast vergelijken we het vonnis met twee oudere zaken (2019) die tot een soortgelijke uitkomst leidden.

 

Tijdens het webinar zullen we dieper ingaan op de specifieke omstandigheden van de zaak, waarbij we de argumenten van beide partijen en de overwegingen van de rechter uitvoerig zullen toelichten. Het doel is om inzicht te geven in de relevante juridische kwesties en partijen te helpen zich beter voor te bereiden op (geschillen rondom) migraties."


ECLI:NL:RBOBR:2022:3965
Arbitraal vonnis 38 SGOA
ECLI:NL:GHSHE:2019:3969Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 oktober 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3969
Rechtbank Oost-Brabant 16 september 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:3965