Journaal Arbeidsrecht deel 3 | Personeelsvergadering bij reorganisaties | Wedertewerkstelling | Uitwisselbaarheid van functies.

  1. De rechten van de personeelsvergadering bij reorganisaties
  2. Afwijzing vordering wedertewerkstelling na door UWV afgewezen ontslagaanvraag (a-grond). Werkgever heeft deugdelijke gronden aan vervolgens ingediend ontbindingsverzoek ten grondslag gelegd. Voorzieningenrechter hoeft uitspraak niet af te stemmen op beslissing UWV
  3. De door werkneemster aangevoerde functies zijn niet uitwisselbaar. Werkgever heeft bovendien voldoende aannemelijk gemaakt dat herplaatsing niet mogelijk. Ontbinding arbeidsovereenkomst
    toegewezen.Jurisprudentie

Rechtbank Limburg 18 februari 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:1370