Journaal erfrecht | De andere levensgezel en art. 4:82 BW | Levenstestament en verzoek bewind | Belanghebbende, art. 4:203 lid 1 BW | Wilsbekwaamheid en testeren | Valsheid in geschriften en testament

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Annotatie: Hoge Raad 2 december 2022 | De andere levensgezel en art. 4:82 BW
  2. Levenstestament en verzoek bewind
  3. Annotatie: Hoge Raad 9 december 2022 | Belanghebbende, art. 4:203 lid 1 BW
  4. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 15 november 2022 | Wilsbekwaamheid en testeren
  5. Annotatie: Rechtbank Limburg 20 juli 2022 | Valsheid in geschriften en testament
  6. Annotatie: Rechtbank Overijssel 28 november 2022 | Uitleg testament en opeisbaarheid legaat
  7. Annotatie: Rechtbank Den Haag 16 november 2022 | Onttrokken gelden?
  8. Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 november 2022 | Legitieme en schenking
  9. Annotatie: Hoge Raad 30 september 2022 | Quasi - legaat en huwelijkse voorwaarden

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit, privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht

Bekijk profiel